Ercan Danışmanlık

Çalışma Saati

08:30 - 17:30

Telefon

0 232 445 20 26

Cep Telefonu

0 505 294 65 30

E-Posta

info@yabancicalismasi.com

İKAMET İZNİ 

 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6. maddesi uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup buna aykırı olarak yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara aynı Kanunun 23. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

 

Bu kapsamda izinsiz çalıştırılan her bir yabancı için 2022 yılında işverenlere uygulanan idari para cezası 16.066 TL iken bu rakam, 24.11.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 542 sıra numaralı VUK genel tebliği gereğince %122,93 olan yeniden değerleme oranında artırılarak 2023 yılı için;

 

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 35.815 TL'ye

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya; 6.423 TL’den 14.318 TL’ye

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 12.854 TL’den 28.655 TL olarak belirlenmiştir.

 

6735 sayılı Kanunun 23.maddesi uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.