Ercan Danışmanlık

Çalışma Saati

08:30 - 17:30

Telefon

0 232 445 20 26

Cep Telefonu

0 505 294 65 30

E-Posta

info@yabancicalismasi.com

İKAMET İZNİYABANCILARIN İKAMET TEZKERESİ İŞLEMLERİ

ülkemizden çalışma izni müracaatında bulunmak isteyen

yabancı vatandaşlar mutlaka EN AZ 6 AYLIK turistik amaçlı ikamet tezkere sahibi olmak zorundadırlar.

Turistik amaçlı ikamet tezkeresi yılda bir sefer talep edilir. Aynı sene içerisinde ikinci kez turistik amaçlı ikamet tezkeresi almak söz konusu değildir.

Turistik amaçlı ikamet tezkere sahibi yabancı vatandaşlar ikamet tezkeresinin süresi dolmadan  çalışma iznine müracaat etmek zorundadır. Aksi takdirde ikamet tezkeresinin süresinin yetersizliği durumunda yabancı vatandaş ülkesine dönmek zorunda kalabilir.

Turistik amaçlı ikamet tezkeresi olmayan ya da tezkere süresi dolmuş ve aynı sene içerisinde tekrar alamayacak durumda olan yabancı vatandaşlar çalışma izni almak istedikleri takdirde kendi ülkelerinde ki konsolosluklara müracaat ederek başvuruyu gerçekleştirebilir.

Turistik amaçlı ikamet tezkeresi iÇIn gerekli belgeler:

4 adet vesikalık resim

Pasaport aslı

Pasaportun fotokopisi ( Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik süresini gösteren sayfa )

Her ay için 1 asgari ücret karşılığı  bankadan döviz bozdurma belgesi

Yabancı vatandaş kirada kalıyorsa kira kontratı noter tasdikli, Türk vatandaşı yanında kalıyorsa TC vatandaşının noterden taahhütnamesi, otelde kalıyorsa Rezervasyon belgesi

İkamet Tezkeresi çeşitleri:

Uzun süreli ikamet

Turistik amaçlı ikamet tezkeresi

çalışma amaçlı ikamet tezkeresi

Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi

çıkışa teminen ikamet tezkeresi

TC. Vatandaşı eşe refakat (Evlilik) ikamet tezkeresi

İkamet tezkereli eşe refakat

TC. Vatandaşı çocuğa refakat

İkametli çocuğa refakat

TC vatandaşı anne babaya refakat

İkametli anne babaya refakat

Öğretim görevlisi amaçlı ikamet tezkeresi

Ticaret amaçlı ikamet tezkeresi

Staj amaçlı ikamet tezkeresi

Tedavi amaçlı ikamet tezkeresi

Sportif faaliyet amaçlı ikamet tezkeresi

Sirk gösteri amaçlı ikamet tezkeresi

Haymatlos Iskat Mülteci ve Sığınma amaçlı ikamet tezkeresi

Zayi Yıpranma ikamet tezkeresi