Ercan Danışmanlık

Çalışma Saati

08:30 - 17:30

Telefon

0 232 445 20 26

Cep Telefonu

0 505 294 65 30

E-Posta

info@yabancicalismasi.com

ÇALIŞMA İZNİYabancı bakıcınızı nasıl sigortalı yapacaksınız?

Son günlerde evde çalıştırılan yabancı bakıcılar içIn nasıl çalışma izni alınacağı, ücretl ve sigorta bildirimlerinin ne olacağı tartışılır oldu.
Yabancı bakıcılar başta olmak üzere Türkiye’de çalıştırılacak yabancılar iÇIn çalışma izninden sigortaya birkaç soruya yanıt vermeye çalışacağız.

Yabancıların Türkiye’de sigortalı olması zorunlu

SORU: İşverene bağımlı olarak çalışacak yabancıların sosyal güvenliği nasıl sağlanır?

CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatına göre Türkiye’de sigortalı olmak iÇIn TC vatandaşı olmak gerekli değildir. çalışan yabancılar da sigortalı yapılması zorunludur.. SORU: Yabancıların çalışma izni ile ilgili hükümlere uymayan yabancı ve işverenlere nasıl bir yaptırım uygulanır?

CEVAP: çalışma izni olmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7 bin 325 TL, çalışma izni olmaksızın çalışan yabancıya ise 731 TL idari para cezası uygulanır. Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. Bununla birlikte; yabancı çalışan sınır dışı edilir ve kaçak yabancı çalıştıran işveren, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri iÇIn gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Ayrıca sigortasız çalıştırma ile ilgili idari para cezası da uygulanır.

Yabancı çalışan nasıl sigortalı olur?

SORU: Yabancı bakıcı gibi ev hizmetlerinde çalıştırılan yabancıların sigortalılığı için farklı bir düzenleme var mıdır?

CEVAP: Yabancı bakıcılar gibi ev hizmetlerinde çalıştırılacak olan yabancıların gerek çalışma izinlerinin alınmasında gerekse sigortalı olmalarında diğer yabancıların tabi olduğu kurallara tabidirler.