Ercan Danışmanlık

Çalışma Saati

08:30 - 17:30

Telefon

0 232 445 20 26

Cep Telefonu

0 505 294 65 30

E-Posta

info@yabancicalismasi.com

ÇALIŞMA İZNİYABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU SİSTEMİNDE  ELEKTRONİK İMZA ZORUNLULUĞU
Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi

  • Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olacaktır.
  • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru mümkün olamayacaktır.
  • Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirecektir.
  • Konuya ilişkin mevzuat açıklaması aşağıda yapılmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

Elektronik İmza Zorunluluğu


5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza yapılan çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunludur.

Elektronik İmza hakkında detaylı bilgiye www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.