Ercan Danışmanlık

Çalışma Saati

08:30 - 17:30

Telefon

0 232 445 20 26

Cep Telefonu

0 505 294 65 30

E-Posta

info@yabancicalismasi.com

DUYURULARÇalışma İzin Harçları ve Değerli Kâğıt Bedeli

 

2024 Yılı Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyeti Harç Tutarları

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No: 94)  ile belirlenen, 01.01.2024‘ten itibaren geçerli olacak 2024 yılına ait Çalışma İzni Belgesi ve Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi harç tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İZİN TÜRÜ /SÜRE

 HARÇ

HARÇ TUTARI (TL)

Süreli /1 yıla kadar (1 yıl dahil)

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

7.345,00

Kayıp Kart Ücreti*

3.672,50


Süreli
 /1 yıldan fazla ve 2 yıl süreli

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

14.690,00

Kayıp Kart Ücreti*

7.345,00


Süreli
 /2 yıldan fazla ve 3 yıl süreli

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

22.035,00

Kayıp Kart Ücreti*

11.017,50

Süreli /3 yıldan fazla ve 4 yıl süreli

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

29.380,00

Kayıp Kart Ücreti*

14.690,00

Süreli /4 yıldan fazla ve 5 yıl süreli

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

36.725,00

Kayıp Kart Ücreti*

18.362,50

Süresiz

Çalışma İzni Belgesi

73.480,60

Kayıp Kart Ücreti*

36.740,30

Bağımsız

Çalışma İzni Belgesi

73.480,60

Kayıp Kart Ücreti*

36.740,30

Geçici Koruma Çalışma İzni /1 Yıl (Standart)

Çalışma İzni Belgesi

2.732,40

Kayıp Kart Ücreti*

1.366,20

 

* Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgelerinden güncel harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır (492 sayılı Harçlar Kanunu Md. 90).

2024 Yılı Değerli Kâğıt Bedeli

28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Değerli Kâğıtlar Genel Tebliği (Sıra No: 86) ile belirlenen, 01.01.2024‘ten itibaren geçerli olacak 2024 yılına ait Çalışma İzni Belgesi ve Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi değerli kâğıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DEĞERLİ KÂĞIT BEDELİ

2024 YILI

565,00 TL