Ercan Danışmanlık

Çalışma Saati

08:30 - 17:30

Telefon

0 232 445 20 26

Cep Telefonu

0 505 294 65 30

E-Posta

info@yabancicalismasi.com

İKAMET İZNİ 

[ T.C ] TüRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK  İSTEYENLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ

 
 
 
Türk vatandaşlığına alınmak iÇIn ilk müracaat yurt dışında konsolosluklara, yurt iÇInde ise valilik havalesi ile İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü’ne yapılması esastır.
Yurt iÇInde Türk vatandaşlığına müracaat eden yabancı uyruklu şahısların evrakları İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından kabul edildikten sonra Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.
Yabancılar Şube Müdürlüğü’nce ise;
 
1. Şahıslar adreslerinden davet edilerek önce Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne parmak izlerinin aldırılması iÇIn yazı ile beraber gönderilir.
2. Parmak izinden gelen şahısların, Fiş Tahdit Arşiv Büro Amirliğinden ilişik kayıtları kontrol edilir.
3. Yabancı şahıs ile Türkiye’ye ilk olarak ne sebeple, hangi tarihte, hangi hudut kapısından giriş yaparak geldiği, ülkemizde ne amaçlı ikamet izni aldığı, ne kadar ikamet ettiği hususlarında yazılı mülakat yapılır.
4. Yabancının suç kaydının bulunup bulunmadığı tespit edilir.
Tamamlanan evrak İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü’ne gönderilir

 

 TüRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK İSTEYEN YABANCILARDA (GENEL) ARANAN ŞARTLAR;

 
 (a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
(b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
(c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
(ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
(d) İyi ahlak sahibi olmak,
(e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geÇImini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
(g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,
şartları aranır.
 
(2) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir


TüRK VATANDAŞLIĞINI EVLENME YOLUYLA KAZANMAK İSTEYEN YABANCILARDA ARANAN ŞARTLAR

 
 (1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz.
Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.
 
Başvuru sahiplerinde;
a) Aile birliği iÇInde yaşama,
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.
(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.
(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
 
 
 

 KANUNİ VE KESİNTİSİZ İKAMET ŞARTI

Bir yabancı iÇIn ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye'de oturmaktır.

Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru iÇIn aranan ikamet süresi iÇInde toplam altı ayı gEÇMemek üzere Türkiye dışında bulunabilir.

Türkiye dışında geÇIrilen süreler bu Kanunda öngöRÜlen ikamet süreleri iÇInde değerlendirilir.