Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı ( Bu İçerik 4503 kez görülmüştür )

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SüRE UZATIMI 

Süre Uzatımı

Süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir. Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması yeni kanuna göre mümkün değildir.

Yabancı çalışma İzni Süre uzatımı müracaatlarında çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın dan alınmış bulunan çalışma izin belgesi aslının fotoğraflı, işveren tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak ibrazı zorunludur.

Süre uzatımı müracaatlarında Şirketin vergi borcunun bulunmadığına dair Vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli yazı aslının ibrazı zorunludur. Bir şirket tarafından yapılacak birden fazla yabancıya ait yabancı çalışma izin başvurusunda Şirkete ilişkin olarak ibrazı zorunlu belgelerin her yabancının dosyasına ayrı ayrı değil sadece bir adet konulması yeterli olacaktır. Ancak diğer başvurularda Şirkete ait evrakların hangi dosyada olduğu belirtilecektir. Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, (Tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir) Özel hesap dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin gEÇMiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu ibraz edilecektir. Örneğin; 01.04.2005 tarihinden sonra yapılmış müracaatlarda 2004 ve 2003 yıllarına ait mukayeseli tablolar dosyaya konulacaktır.


YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SüRE UZATIMI İŞLEMLERİ

Yabancı ya çalışma İzinlerinin verilmesi veya süre uzatımı:
Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki  Türkiye  Cumhuriyeti  temsilciliklerine  yaparlar. Temsilcilikler    bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili mercilerin göRÜşlerini alarak 5inci maddeye göre başvuruları değerlendirir; durumu uygun göRÜlen yabancılara çalışma izni verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir. çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün iÇInde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün iÇInde İÇIşleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak iÇIn başvurmaları zorunludur.

Yabancı çalışma İzni Süre Uzatımı Başvuru

Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler. Yabancıların çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre verilir ve uzatılır.

ÇALIŞMA İZNİNİN VERİLMESİ VEYA UZATILMASI 
Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. Bakanlık ilgili mercilerin göRÜşlerini alarak 5 inci maddeye göre başvuruları değerlendirir; durumu uygun göRÜlen yabancılara çalışma izni verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir. çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün iÇInde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün iÇInde İÇIşleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak iÇIn başvurmaları zorunludur.
Türkiye'de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.
çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre verilir ve uzatılır.
Başvurular Bakanlık tarafından en geç doksan gün iÇInde cevaplandırılır.

 

 Yabancı çalışma İzni Süre Uzatımı Almak İÇIn

0 232 445 20 26

 

0 505 294 6530


Site Ziyaret : 804792 Bugün : 222